« Toplantılara geri dön
26/01/2011 Tarihli BEK Toplantı Detayı

Bologna Eşgüdüm Komisyon Toplantısı Üniversitemiz Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İbrahim KADI ve Prof. Dr. Dilek Dadaylı PAKTAŞ’ın yanında tüm akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başladı.

İlk sunumu yapan AKTS ve Diploma Eki Kurulu Koordinatörü Sayın Yrd. Doç. Dr. Devrim ÜMİT: “ Avrupa Birliği ülkelerinin, yükseköğretim ile araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmek amacıyla başlattığı Bologna sürecinde, Üniversitemizin, iki yıl boyunca yürüttüğü yoğun ev etkin çalışmalar başarıyla devam etmektedir. Bu süreçte, Avrupa Birliği ülkeleri, yükseköğretim kurumlarını yeterlilikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.

Üniversitemizin Avrupa Birliği üyesi 18 ülke ile birçok akademik bölüm için ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Ve bu üniversitelerin hepsinde Karabük Üniversiteli bir tane öğrenci vardır.” dedi.

Üniversitemizde bu kapsamda yapılan faaliyetlere de değinen Sayın Yrd. Doç. Dr. Devrim ÜMİT: “ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturuldu. Bologna web sayfası hazırlandı. Bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Üniversitemiz bünyesindeki bütün akademik programların (ön lisans, lisans ve lisansüstü) yeterlilikleri ve öğrenme çıktıları hazırlandı (Türkçe ve İngilizce). Bu programların (ön lisans, lisans ve lisansüstü) internet ortamında bilgi paketleri hazırlandı (Türkçe ve İngilizce). Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (European Credit Transfer System) ve Diploma Eki-DE (Diploma Supplement) hazırlandı. Buna göre Üniversitemizde bulunan tüm akademik programlarda yer alan derslerin tümüne, “ öğretim elemanlarının takdirine göre,” her dönem toplamda 30 AKTS olmak üzere, AKTS’ler verildi. Üniversitemiz bünyesinde ki bütün akademik programların (ön lisans, lisans ve lisansüstü) Diploma Ekleri hazırlandı ve 2009-2010 öğretim yılından itibaren ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Örnek DE’ler Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) gönderildi. Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlandı. Öğrenci ve öğretim elemanları memnuniyeti anketleri düzenlendi. Öğrenci temsilcileri sisteme dahil edildi. 2008 ve 2009 ADEK ve BEK raporları hazırlandı.” dedi.

2009-2010 Öğretim Yılı Bek Değerlendirme Raporu’nu sunan BEK Sorumlu Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İbrahim KADI, Üniversitemizin Dünya ve Ülke genelindeki Üniversitelerle istatistiki karşılaştırmalarını sundu. Şimdiye kadar Üniversitemizde gerçekleştirilen ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalardan da bahseden Sayın Prof. Dr. İbrahim KADI:” Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürekliliği olan bir süreçtir. Bazı alanlarda hiçbir kaynak harcamadan iyileştirmek mümkündür. Gelişim Planı, ADEK Raporu, BEK Raporu, Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programlarında bu alanlar tespit edildi ve gelişim süreci devam etmektedir. Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası tanınırlığı için tüm akademik/idari personel/öğrencilerin uyumlu ve özverili çalışmasıyla önemli mesafeler almıştır. Bu gelişmenin daha da hızlanarak devam edeceğine inanıyorum.” dedi. Sunumdan sonra soruları alan Sayın Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İbrahim KADI ve Prof. Dr. Dilek Dadaylı PAKTAŞ ile birlikte, mezun veren bölümlerimizden birer öğrenciye, bölümlerini temsilen diploma eklerini takdim ettiler.

Teknik Eğitim Fakültesinden: Döküm Öğretmenliğinden Habip DOĞAN, Döküm Öğretmenliğinden Çağdaş DEMİREL, Tesisat Öğretmenliğinden İsmail KÖSE, Mobilya Öğretmenliğinden İzham KILINÇ, Tesisat Öğretmenliğinden İhsan SARIİPEK, Otomotiv Öğretmenliğinden Ömer Faruk SEL, Safranbolu Meslek Yüksekokulundan; Muhasebe Bölümünden Şaban GÜNAY, Karabük Meslek Yüksekokulundan; İklimlendirme Bölümünden Bilal BENLİOĞLU bölümleri adına temsili Diploma Eklerini aldılar.