« Toplantılara geri dön
15/06/2010 Tarihli BEK Toplantı Detayı
   Bologna Eşgüdüm Çalışmaları kapsamında, Karabük Üniversitesi BEK Başkanlığı tarafından Karabük Üniversitesi bünyesinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi Ve İd. Bil. Fakültesi'ne bilgilendirme semineri verilmiştir. Seminerlere katılan öğretim elemanlarına, Doç. Dr. Ali GÜNGÖR Program Yeterlilikleri ve Ders Çıktıları, Doç. Dr. Cevdet GÖLOĞLU AKTS/Diploma Eki, Öğrt Gör. Abdullah ELEN Karabük Üniversitesi Yükseköğretim Bilgi Sistemi Yazılımına bilgi girişi hakkında bilgilendirme yapmıştır.
   Belirtilen çalışma takvimi çerçevesinde hazırlanan bilgilerin sisteme girilmesi ile 2010 yılı itibariyle BEK Çalışmaları kapsamında üniversitemizin varacağı hedef belirlenmiştir.

Toplantı Fotoğrafları