KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

            Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve BEK Toplantısı BEK başkanı Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim KADI başkanlığında yöneticileri ile 07 Nisan 2014 tarihinde Saat;14:00 da Senato Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde görüşmeler ve değerlendirmelere yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM

  1. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı   “Öğrenci Yönetimi Değerlendirme Anketi” sonuçlarının görüşülmesi
  2.  2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı “Ders Değerlendirme Anketi” sonuçlarının görüşülmesi

KARARLAR

1- Anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin yapılırken “ Fen ve Mühendislik öğrencileri ile Sosyal Bilimler Öğrencilerini “ ayrı ayrı kendi aralarında, Önlisans Öğrencilerini de ayrı ayrı kendi aralarında değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olduğu, daha objektif olacağı vurgulandı ve değerlendirmelerin bu şekilde yapılması belirtildi. Ayrıca her birimi kendi içerisinde değerlendirmek gerektiği, bir birimin puanların yüksekliği veya yüksekliğinden daha önemlisi en düşük puanlar ve iyileştirme alanlarının tespit edilmesi, iyileştirme için doğru eylem planlarının belirlenerek uygulanması gerektiği vurgulandı.

2- Akademik birimlerimizin mevcut durumlardaki anket sonuçları ile önceki yıllara ait anket sonuçlarını karşılaştırmaları ve buna göre zayıf yönlerimizin güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması belirtildi.

3- Her akademik birimin bu konuları Bölüm, Fakülte Fakülte Kurullarında değerlendirmesi, memnuniyetin arttırılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

4- Birimler tarafından yapılan “ Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile sempozyum, kongre, konferans, panel vb.”  etkinliklerin ilgili bölüm/birim tarafından yapılmasının gerektiği, bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak sponsor desteği ve planlamaların yapılabilmesi için 2014 Haziran ayı sonuna kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca birimler kendi sponsorlarını kendileri de bulabileceği belirtildi.

5- Üniversitemiz adına  bildiri sunmak üzere başvuran ve bildirileri kabul edilen öğrencilerimizin “ Sempozyum, kongre, konferans, panel, vb.”  etkinliklere istemeleri halinde, gerekli araç desteği veya  yolluk-yevmiye giderleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanacağı belirtildi.

6- Tüm akademik birimlerin öğrenci memnuniyetini artırmak için yıllık bir eylem planı hazırlaması ve bu eylem planının bir kopyasının Genel Sekreterliğe gönderilmesi.

7- Üniversitemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarda sosyal, kültürel, sportif ve mesleki alanda gelişimi için yoğun bir program olmasına rağmen bazı akademik birimlerde muhtemelen gerekli duyuruların yapılmaması veya etkinlik sonrası yapılan faaliyetlerin yeteri derecede ilgili web sayfalarında yayınlanmamasından dolayı puan düşük görülmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde yapılan etkinliklerin ilgili akademik birim web sayfalarında yayınlanması, aynı zamanda e-mail duyurularının da yapılması.

Toplantıya Katılan ADEK ve BEK üyeleri