« Toplantılara geri dön
06/05/2010 Tarihli BEK Toplantı Detayı
   Bologna Süreci kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS/Diploma Eki - DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmaları yürütecek olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) üyeleri Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Burhanettin UYSAL tarafından belirlenmiştir;

Prof.Dr. İbrahim KADI

Rektör Yardımcısı/Başkan

Prof.Dr. Sait AŞGIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Üye

Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fak.Dekanı / Üye

Prof.Dr. Dilek PAKTAŞ

Fen - Edebiyat Fakültesi/Üye

Prof.Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı / Üye

Doç.Dr. Mustafa YAŞAR

Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı / Üye

Doç.Dr. Süleyman GÜNDÜZ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

Doç.Dr. Ahmet GÜRBÜZ

Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürü / Üye

Doç.Dr. Ali GÜNGÖR

ADEK Üyesi, Program-Ders Yeterlilikleri Koordinatörü

Doç.Dr. Cevdet GÖLOĞLU

AKTS ve Diploma Eki Koordinatörü

Doç.Dr. Mehmet ÖZKAYMAK

İç-Dış Paydaşlar İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. A. KARAKAYA

SBE Müdürü / Stratejik Planlama Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. T. BAYBURTLUOĞLU

Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Üye

Yrd.Doç.Dr. Sezayi YILMAZ

Meslek Yüksekokulu Müdürü / Üye

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ALKIŞ

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Koor.

Öğr. Gör. Oya ÖNALAN

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Recep KILINÇ

Bilgi İşlem Daire Bşk./Veri Tabanı Oluşturma Koordinatörü

Halil İbrahim BOYACI

Öğrenci İşleri Daire Bşk./ Sekretarya

M. Turan YÜCEL

Öğrenci Konseyi Başkanı