Get Adobe Flash player


 

Diploma Eki Etiketi
Karabük Üniversitesi Avrupa Komisyonu Tarafından ‘Diploma Eki’ Etiketi İle Ödüllendirildi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları Arşivi

07.04.2014 Tarihinde Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantısında alınan Kararlar
Öğrenci Memnuniyeti Değerlendirme Anketi Toplantısı
07.05.2013 Tarihinde Yapılan Yönetim Değerlendirme Anketi Değerlendirme Toplantısı
27.03.2013 Tarihinde Yapılan Öğrenci Katılımı Sunumu
27.03.2013 Tarihinde Yapılan Öğrenci Katılımı Sunumu Videosu
06.03.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı
27.02.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı
20.02.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı
13.02.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı
06.02.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı
30.01.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı