ECTS/AKTS Çalışmaları kapsamında 27/02/2013 Çarşamba Günü saat 16.00'da Üniversitemiz Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Konferans Salonun'da Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim KADI Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı fotoğraflarıdır.