Karabük Üniversitesi Avrupa Komisyonu Tarafından ‘Diploma Eki’ Etiketi İle Ödüllendirildi

Bologna süreci kapsamında Karabük Üniversitesi kurulduğu 2007 yılında Uluslararasılaşma ve Tanınırlık çalışmalarına başlamış olup bugün gelinen noktada Karabük Üniversitesinin, “Diploma Eki” belgesi artık tüm dünyada tanınıyor.

 

Bir üniversitenin mezun öğrencisine verdiği “Diploma Eki” belgesinin uluslararası tanınırlığı olması için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), AKTS ve Diploma Eki Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen ve tüm üniversite olarak yapılan çalışmalar sonucu Karabük Üniversitesi 15 Mayıs 2011 tarihinde “Diploma Eki” için Türk Ulusal Ajansına müracaat etmiştir. 2011 Haziran ayında yapılan ön değerlendirmede Karabük Üniversitesi Diploma Eki’nin uluslararası standartlara uygun olduğu onaylanmıştır.

Ön onaydan geçen diploma eki daha sonra Türk Ulusal Ajansı tarafından nihai onay için Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir. Avrupa Komisyonu uzmanlarınca yapılan değerlendirmenin sonucu Karabük Üniversitesi, diğer 13 Türk Üniversitesi ile birlikte “Diploma Eki” Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Bu ödülle birlikte Karabük Üniversitesi, diploma eki verme açısından, Avrupa Komisyonu tarafında akredite edilmiş oldu.

Bugüne kadar “Diploma Eki” etiketi almaya hak kazanan Türk üniversitesi sayısı 2009 yılında 7, 2010 yılında 4, 2011 yılında da 14 olmak üzere toplamda 25 olmuştur.

8 Mayıs 2012 tarihinde Danimarka'nın Başkenti Kopenang'da Karabük Üniversitesi adına “Diploma Eki Etiketi” ödülü’nü almak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Burhanettin UYSAL davet edilmiştir.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Burhanettin UYSAL: “ Dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Karabük Üniversitesi 4 yıl gibi kısa bir sürede gösterdiği değişim ve gelişim ortadır. Her geçen gün başarılarına bir yenisini ekleyen Karabük Üniversitesi her alanda anılan ve örnek alınan üniversite olmaya devam etmektedir. Bu başarı Biz Karabük Üniversiteliler’in başarısıdır. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum."dedi.

 

Kazanan üniversiteler listesi için tıklayınız (İngilizce)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/label11_en.pdf


Diploma Eki Örnekleri

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki (DE), uluslararası saydamlığı pekiştirmek ve yeterliliklerin (diplomalar, dereceler, sertifikalar vs.) akademik ve mesleki açıdan tanınmasını sağlamak üzere  yükseköğrenim diplomalarına iliştirilen bir dökümandır.  Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz.  Diploma Ekinin iliştirildiği orjinal diplomada adı bulunan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısına, düzeyine, kapsamına ve statüsüne ilişkin bilgi sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir bir yapıdadır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.
 

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Diploma Eki ne değildir?

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nelerdir?

Diploma Eki ne için gereklidir?

Tüm dünyada yeni yeterlilikler gelişmekte ve hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler  yeterlilik sistemleri ile eğitim yapılarını sürekli değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareket halindeki yurttaşlar, yeterliliklerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Bugün artık yeterliliklerin tanınmaması ya da  eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orjinal belgeler tek başlarına yeterli bilgi sağlayamadıkları için daha detaylı açıklama sunmaksızın herhangi bir yeterliliğin düzey ve işlevini değerlendirmek son derece güç olmaktadır.
 

Diploma Eki  hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?