KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) 2009 YILI RAPORU

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları kapsamında üniversitede aşağıda sıralanan çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

1) Tüm akademik personel akademik deerlendirme ve kalite gelitirme seminerleriyle bilgilendirilerek sürecin içine çekilmitir. Bu kapsamda üniversitemiz akademik personeline Bologna Süreci AKTS/Diploma Eki Hazırlama, Öğrenim Çıktıları ve Yeterlilikler ve Ölçme ve Deerlendirme konularında toplam 5 (beş) tane seminer verilmitir.
2) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi hazırlanmıştır.
3) ADEK web sayfası oluşturulmuştur.
4) Veri tabanları oluşturmaya başlanmıştır.
5) Tüm birimlerin AKTS kredileri ve Diploma Ekleri hazırlanmıtır. Birimlerin AKTS Kredilerini ve Diploma Eklerini hazırlamak üzere Rektörlük tarafından oluturulan birim temsilcileri Tablo 1’de ve Geliim Planı hazırlama kurul bakanları Tablo 2’de sunulmutur.
6) Örenci Ders Deerlendirme Anketi, Örenci Yönetimi Deerlendirme Anketi, Akademik Personel Yönetimi deerlendirme Anketi, dari Personel Yönetimi deerlendirme Anketi hazırlanmıve uygulanmıtır. Anket sonuçları kalite gelitirme kapsamında ilgililer iletilmi, Üniversite Senatosunda, Üniversite Yönetim Kurulunda tartışılmıştır.
7) Kampüs otomasyon sistemine geçiyapılmıtır.

Bu çalışmaların sonucunda elde edilen verilerle Karabük Üniversitesi 2009 yılı ilk akademik öz değerlendirmesini yaparak 2009 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu hazırlamıştır. Kalite geliştirme kapsamındaki performans değerleri raporun ilgili bölümlerinde sunulmuştur. Karabük Üniversitesinin amacı 2009 yılı akademik öz değerlendirmeyle başlattığı kalite geliştirme çalışmalarını ulusal ve uluslar arası dışdeğerlendirme çalışmalarıyla devam ettirmektir.

Karabük Üniversitesi 2009 yılı öz değerlendirme raporunda yer alan değerlendirme konuları 1–5 aralığında puanlamaya tabi tutularak Öz değerlendirme Çizelgeleri doldurulmuştur. Puanlamada 1 en düşük, 3 yeterli ve 5’de en iyi düzeye karşılık gelmektedir.

Tablo 1. ECTS/AKTS Diploma Eki ve Yeterlilikler Kurulu


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Adı Soyadı

Görevi

Birimi

 

Doç.Dr. Ali GÜNGÖR

Koordinatör

Üniversite Temsilcisi

 

Doç.Dr. Mustafa YAŞAR

Üye

Tek. Eğt. Fak.

 

Öğr.Gör. Timuçin HARPUTLUGİL

Üye

FTGST Fak.

 

Doç.Dr. Selhan KARAGÖZ

Üye

Fen Edb. Fak.

 

Yrd.Doç.Dr. Cevdet GÖLOLU

Üye

Mühendislik Fak.

 

Arş.Gör. Hakan CENGİZ

Üye

İ.İ.B.F.

 

Öğr.Gör. Murat KOŞAR

Üye

MYO

 

Doç.Dr. Hasan GÖKKAYA

Üye

SMYO

 

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ALTUNER

Üye

Sağlık YO.

 

Doç.Dr. Nizamettin KAHRAMAN

Üye

Fen Bil. Ens.

 

Yrd.Doç.Dr. Ömer SAY

Üye

Sosyal Bil. Ens.

Tablo 2. Üniversite GelişPlanı Hazırlama Kurulu


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Adı Soyadı

Görevi

Birimi

 

Doç.Dr. Mustafa YAŞAR

Başkan

Tek.Eğt.Fak.

 

Doç.Dr. Refik POLAT

Üye

Mühendislik Fak.

 

Yrd.Doç.Dr. İran TOSUNCUOĞLU

Üye

Fen Edb.Fak.

 

Yrd.Doç.Dr. Suat ÇABUK

Üye

Fet.T.G.S.veT.Fak.

 

Doç.Dr. Nizamettin KAHRAMAN

Üye

Fen Bil.Enst.

 

Öğr.Gör. H. İbrahim YUMRUTAŞ

Üye

SMYO

 

Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM

Üye

İ.İ.B.F

 

Yrd.Doç.Dr. Talat BAYBURTLUOĞLU

Üye

Sağlık YO.

 

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin DEMİREL

Üye

MYO

 

Yrd.Doç.Dr. Abdullah KARAKAYA

Üye

Sos.Bil.Enst.

Ayrıntılı bilgi için 2009 ADEK Raporu