KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) 2008 YILI RAPORU

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları kapsamında üniversitemizde aşağıda
sıralanan çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

 1. Tüm akademik personel akademik değerlendirme ve kalite geliştirme seminerleriyle bilgilendirilerek sürecin içine çekilmistir. Bu kapsamda üniversitemiz akademik personeline Bologna Süreci AKTS/Diploma Eki Hazırlama, Öğrenim Çıktıları ve Yeterlilikler, Ölçme ve Değerlendirme konularında toplam 5 (beş) tane seminer verilmiştir.
2. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi hazırlanmıştır.
3. ADEK web sayfası oluşturulmuştur.
4. Veri tabanları oluşturmaya başlanmıştır.
5. Tüm birimlerin AKTS kredileri ve Diploma Ekleri hazırlanmıştır. Birimlerin AKTS Kredilerini ve Diploma Eklerini hazırlamak üzere Rektörlük tarafından olusturulan birim temsilcileri Tablo 1’de ve Gelişim Planı hazırlama kurul başkanları Tablo 2'de sunulmuştur.
6. Öğrenci ve Öğretim Elemanları Memnuniyet Anketleri hazırlanmış ve uygulanmıştır.
7. Kampüs otomasyon sistemine geçiş çalışmaları başlatılmıştır.

Tablo 1. Rektörlük tarafından oluşturulan AKTS ve Diploma eki hazırlama temsilcileri

TEMSİLCİ

BİRİMİ

Yrd. Doç. Dr. Cevdet GÖLOĞLU

Üniversite Temsilcisi

Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Ali GÜNGÖR

Tek. Eğt. Fakültesi

Doç. Dr. Ramazan KAÇAR

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. M. Barış TERCAN

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğr. Grv. Meral KÖKTÜRK

Safranbolu Meslek Yüksekokulu

Öğr. Grv. Şafak ATAŞ

Meslek Yüksekokulu

 

Tablo 2. Rektörlük tarafından oluşturulan gelişim planı hazırlama kurul başkanları


KURUL ADI

KOORDİNATÖR

BİRİMİ

Müh.Fak.Gelisim Planı

Doç. Dr. Nizamettin KAHRAMAN

Teknik Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilim. Fak.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA

Safranbolu Meslek Yüksekokulu

İletişim Fak. Gel Planı

Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖKKAYA

Safranbolu Meslek Yüksekokulu

Turizm İşl.ve otelcilik YO

Yrd. Doç. Dr. Nuray TÜRKER

Safranbolu Meslek Yüksekokulu

Beden Eğt. YO

Öğr. Grv. Önder ŞEKEROĞLU

Teknik Eğitim Fakültesi

YabancıDiller YO

Öğr. Grv. Akile BAŞAR

YabancıDiller Yüksekokulu

Bu çalısmaların sonucunda elde edilen verilerle Karabük Üniversitesi 2008 yılı ilk akademik öz değerlendirmesini yaparak 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Gelistirme Raporunu hazırlamıstır. Kalite gelistirme kapsamındaki performans değerleri raporun ilgili bölümlerinde sunulmustur.

Karabük Üniversitesinin amacı 2008 yılı akademik öz değerlendirmeyle baslattığı kalite gelistirme çalısmalarını ulusal ve uluslar arası dıs değerlendirme çalısmalarıyla devam ettirmektir.Karabük Üniversitesi 2008 yılı özdeğerlendirme raporunda yer alan değerlendirme konuları 1–5 aralığında puanlamaya tabi tutularak Özdeğerlendirme Çizelgeleri doldurulmustur. Puanlamada 1 en düsük, 3 yeterli ve 5’de en iyi düzeye karsılık gelmektedir. 2008 yılında Karabük Üniversitesinde Rektörlük ve İdari birimlerinin olusmamıs olması ve Arastırma Merkezi bulunmamasi nedeniyle çizelgelerde yer alan İdari Birimlerin Ortalaması, Arastırma Merkezlerin Ortalaması ve Rektörlük Birimlerinin Ortalaması hakkındaki hücreler bos bırakılmıs ve bu birimler değerlendirme dısı tutulmuslardır.

Ayrıntılı bilgi için 2008 ADEK Raporu