06.02.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program Yeterlilikleri Toplantısı Sunusu